Tips til metallsøking

Søkesteder
Som fersk metallsøker er det ofte ikke lett å vite hvor man skal søke. Her er noen tips til aktuelle søkesteder.
Aller først; innhent alltid tillatelse av grunneier før du begynner søkingen, uansett hvor det er.

Stranda
På strender er det ofte mye å finne fordi vann har alltid tiltrukket menneskelig aktivitet. Vi har tross alt alltid vært avhenging av vann til så mye, og før i tiden var det ofte mye aktivitet med klesvask, fisking, transport,hente drikkevann etc. I moderne tid er det bading og aktiviteter preget av hobbyvirksomhet som trekker oss mot vann. Uansett, det er mye å finne der folk har vært på strender, også masse av det vi ikke ønsker å finne slik som sølvpapir,korker,patroner,skruer og masse jernskrot. Men spesielt der folk har badet er det god sjans for å finne mynter, ringer og annet verdifullt så finn ut av hvor badeplassene er der du bor eller der folk fra gammelt av drev sine aktiviteter. Vær forberedt på å grave opp mye søppel men innimellom så finner du godsaker.

Parker
Her har folk samlet seg i årevis og her ligger det som regel mye, men her er også skrotmengden stor så hvis du er helt fersk og ikke kjenner søkeren din helt enda vil jeg fraråde deg å starte opp her først. De eldste og mest sentrale parkene er dekket av et lag med metallgjenstander og veldig ofte har du flere objekter under coilen din, samtidig som metallsøkern din skal behandle signalene og ofte påvirker søppelet de gode tingene slik at de også lyder litt anderledes. Går du for gull må du regne med å grave hundrevis av pulltabs,sølvpapir og annet lavkonduktivt materiale for hver gullsak du finner,det tærer hardt på tålmodigheten, men du finner til gjengjeld massevis av mynter, dog ikke så gamle, iallefall ikke de som ligger grunt. De eldste ligger som oftest lenger nede som regel såpass dypt at de gir litt svake signaler som kan drukne eller være maskert av alt det moderne søppelet som ligger grunnere. Det kreves erfaring for å plukke de eldre dypere sakene effektivt.

Jorder
Dette er nok det mest populære og det mest safe stedet å finne interessante ting. Jordene var før i tida veldig travle da det bodde og virket mange mennesker på et gårdsbruk og det meste av driften måtte gjøres manuelt, dvs de brukte hester til trekke plogen, de sådde for hånd, de luket og høstet for hånd og oppholdt seg mange timer på åkrene gjennom en hel dag. Jordene skjuler ofte eldre bosetninger og mange av de gamle ferdselsårene gikk over jorder. Du skal ikke gå lenge før du finner ting her spesielt ikke hvis jordet er gammelt. Er det nytt dvs ryddet på 1900 tallet finner du nok ikke så mye eller gammelt, men spør bonden om hvor de eldste jordene er så finner du ;nok noen godbiter. Det du finner mye av som er "verdt å grave opp" er knapper,spenner,mynter,smykker og diverse dippedutter som ikke alltid er like lett å se hva er eller hva de har brukt det til. Oppsøk små høyder på jordene da de skjuler gamle bosetninger, de bygde gjerne husene sine på topper så ikke vannet rant inn mot husene sine. En regel er også at de eldste jordene er nærmest gården, de ryddet som regel først den nårmeste jorda naturlig nok før de ekspanderte sakte men sikkert utover, så det er mest interesante ting nærmest gården, men også mest søppel å finne der også. Det viktig å være klar over at mange jorder har en eller flere såkalte hotspoter, små områder der du finner ganske mye, det er rett og slett tegn på at akkurat der har det stått et hus/gård/smie/handelsplass eller vært et eller annet. På slike jorder kan du søke på store deler uten å finne stort men så plutselig dumper du borti honningkrukka. Derfor er det viktig at du ikke gir opp et ukjent jorde for tidlig, vær tålmodig og gjennomsøk hele jordet ordentlig før du feller noen dom over det. Altfor mange har gitt seg for tidlig og dratt hjem fra slike hotspoter der det kan faktisk vrimle med f.eks mynter fra 16-1700 tallet.

NB!

Vi henstiller folk til å la være å søke i skog og fjell da sakene som ligger der ligger i kontekst, dvs de ligger der i direkte sammenheng med faste menneskelige strukturer som hustufter, jernmiler,gravfelt ol. Det er ytterst viktig for videre forskning at metallgjenstander ved slike faste fornminner får ligge i fred. Alt som ligger i dyrket mark er flyttet fra sin opprinnelige plass pga virksomheten der. Disse sakene er ute av kontekst og ikke så viktig for forskning bortsett fra gjenstanden i seg selv og mulig indikasjon på hva som kan ha vært i området. Så vi oppfordrer alle til kun å holde seg på jorder,parker og strender, det er mer enn nok å søke på der.