Etiske Regler For Mjøsen Metallsøkerforening

Som medlem av foreningen plikter du å følge kulturminneloven til punkt og prikke samt oppføre deg som en god representant av foreningen så ikke dens omdømme og renomme skades. Handlinger som styret anseer som skadelige kan føre til eksklusjon.

Inngåelse Av Avtaler
Du må alltid ha grunneiers tillatelse om søking på dennes grunn.Eventuell forpakter skal også informeres da det er han som disponerer arealene. Eventuell deling av funn som ikke er innleveringspliktige etter kulturminneloven avtales med grunneier og du bør spørre grunneier om tillatelse hvert år i tilfelle denne ikke lenger ønsker mer søking på sin grunn.
Sørg for å dekke til alle hull som du graver av respekt for grunneier og av estetiske grunner. Regelen må være at det skal ikke synes at du har vært der, enten det er skog eller jorde. Ta med deg alt søppelet som du graver opp og kast det i dertil egnede søplekasser men IKKE tilbake på jordet.

Oldsaker
Når du avtaler med grunneier så plikter du å fortelle om kulturminneloven når det gjelder innlevering av oldsaker, altså innlevering av gjenstander eldre enn 1537 (reformasjonen) og mynter eldre enn 1650. Du plikter også å fortelle om finnerlønn, dvs. at riksantivaren kan utbetale finnerlønn i visse tilfeller som deles 50/50 på finner og grunneier. Fortell også om prosedyrer ved oldsaksfunn; behandling, oppmåling (GPS) og innlevering til respektiv fylkesarkeolog. Grunneier skal alltid ha mulighet til å se funnene før de blir innlevert til fylkesarkeologene.
Ved skattefunn eller gjenstander av spesiell betydning skal gravingen stoppes umiddelbart og fylkesarkeologen skal straks orienteres. Det er av stor arkeolgisk viktighet at arkeologene besiktiger funnstedet før neste skritt tas. Du må aldri forsøke å grave opp et skattefunn selv. Eksempler på skattefunn: krukker, kasser med mynter/smykker, sverdblad, eller saker som enhver metallsøker skjønner er av stor arkeologisk betydning.
Fortell ikke utenforstående om lokaliteter/funn som er av særlig interesse for samlere. Det er ikke alle som er like ærlige og innleverer funn iht. kulturminneloven, å gjøre ting lettere for slike må unngås.

Oppmåling Av Funn
Mål alltid opp funn som du vet/mistenker skal innleveres, bruk GPS eller målebånd, er du i tvil kontakt andre medlemmer i foreningen. Det er viktig med så nøyaktig posisjon som mulig da dette kan være indikasjon på boplass, grav eller annen arkeologisk interesse. Ha alltid orden på funnene dine med poser og sted/dato da hukommelsen er lite pålitelig over tid.