Søknad om medlemskap i Mjøsen metallsøkerforening

Medlemskap i Mjøsen metallsøkerforening koster kr 500,- pr år.

En forutsetning for medlemskap er at man kjenner til, og følger, de lover og regler som denne hobbyen er underlagt. Derfor må du ved søknad samtykke om å følge lovgivning og klubbens rettningslinjer som det er forventet at et medlem i Mjøsen metallsøkerforening følger og respekterer til enhver tid.
Fortrinnvis tar vi inn nye medlemmer som bor i Hedmark og Oppland men kan godkjenne søknader fra andre fylker etter et styrevedtak i de enkelte tilfeller. Vi ønsker primært å være en forening der medlemmene stort sett kan omgåes og treffes.
Et Krav er at alle medlemmer må møte på minst ett treff i løpet av sesongen.

dd/mm/yy