Kontaktskjema for mulig tillatelse til søking på min eiendom.

For å kunne utøve vår hobby er vi avhengig av velvilje fra bønder og landeiere som lar oss låne deres jord til å drive metallsøking på. Vi må alltid ha grunneiers tillatelse om søking på dennes grunn.Eventuell forpakter skal også informeres da det er han som disponerer arealene. Eventuell deling av funn som ikke er innleveringspliktige etter kulturminneloven avtales med grunneier. Vi spør grunneier om tillatelse hvert år i tilfelle denne ikke lenger ønsker mer søking på sin grunn.
Vi dekker til alle hull som graves av respekt for grunneier og av estetiske grunner. Regelen er at det skal ikke synes at vi har vært der, enten det er skog eller jorde. Vi tar med alt søppelet som vi graver opp og kaster det i dertil egnede søplekasser, men IKKE tilbake på jordet.