Velkommen til Mjøsen Metallsøkerforening.

Mjøsen metallsøkerforening har som formål å samle metallsøkerentusiaster på indre østlandet for felles glede over denne flotte og lærerike hobbyen samt å fremme metallsøking på en ordentlig og lovlig måte. Driver du med metallsøking og har lyst til å lære mer og søke sammen med likesinnede er det bare å kontakte oss. På forumet kan du utveksle erfaringer og spørre om ting og på våre foreningsturer kan du få gleden av å søke sammen med andre medlemmer.

Vi er spesielt opptatt av å ta godt vare på oldsaker og behandle disse på en forsvarlig måte. Disse er ofte veldig skjøre og må behandles deretter før de innleveres til respektive fylkesarkeologer. Kulturminneloven er vår rettesnor og hovedkravet til medlemmene er at de innretter seg etter denne. Bryter du loven med metallsøkingen kan dette få store konsekvenser. Har du ikke metallsøker, men har lyst til å prøve, ta kontakt så kan du bli med på en tur med oss. Denne hobbyen er spennende, lærerik, sosial og du får masse frisk luft og mosjon, hva mer kan du forlange?

Våre medlemmer er historisk interesserte og ved å finne gjenstander fra fortiden lærer du masse om hvordan folk levde og hvordan dagliglivet kunne fortone seg. For det meste er det gjenstander fra 17-1800 tallet vi finner men av og til ting fra jernalder, vikingtid og middelalder, disse gjenstandene kalles oldsaker og er speielt viktige for å kaste lys over tidsperioder som arkeologene forsker i. Jevnlig finner metallsøkere over hele landet områder som har vist seg å være bosetningsområder i fjern fortid og som er viktig for oss alle å registrere, ikke minst for kommende generasjoner. Er du interessert i mynter er det en glimrende hobby å drive med da det finnes millioner av gamle mynter som venter på å bli funnet. Disse kan du finne som oftest på jorder og i skogen.

Trodde du at alle områder er søkt over og alt er funnet? Da må du tro om igjen, det ligger massevis som venter der ute.